Kadra    

Dyrektor

mgr Katarzyna Jakimiuk - Baran

telefon 086 271 84 16 w. 34

Zastępca dyrektora

mgr Katarzyna Kosakowska

telefon 086 271 84 16 w. 35

Kierownik Internatu

mgr Barbara Pęska

telefon 086 271 84 16 w. 36

Nasi specjaliści:  Nauczyciele i wychowawcy  Ośrodka stanowią liczną i wysoce wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Poza ukończonymi studiami na kierunku oligofrenopedagogika oraz pedagogika opiekuńczo – wychowawcza większość  posiada dyplomy ukończenia studiów podyplomowych w jednym lub w kilku kierunkach. Cała kadra pedagogiczna ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w konferencjach, kursach, warsztatach oraz  szkoleniach w celu wzbogacenia wiedzy na temat pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.