STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

TABLICA OGŁOSZEŃ

KADRA

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
Oddział Przedszkolny
Szkoła Podstawowa
    i Gimnazjum
Szkoły Zawodowe

INTERNAT

GABINETY SPECJALISTYCZNE
Opieka medyczna
Gabinet logopedyczny
    i gabinet terapii logopedycznej

Gabinet pedagogiczny
   i gabinet psychologiczny

GABINET REHABILITACJI:
    rehabilitacja indywidualna,
    korekcja wad postawy,
    rehabilitacja - WWRDz
Integracja sensoryczna
Sala doświadczania świata
Sala EEG biofeedback
Wczesne wspomaganie
    rozwoju dziecka

PRACOWNIE SZKOLNE, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ I DZIAŁALNOŚĆ POZALEKCYJNA
pracownie i sekcje
    zainteresowań
sport w Ośrodku
sekcja "Błyskawica"
    Olimpiad Specjalnych Polska
dogoterapia

grupa wsparcia dla
    rodziców dzieci z autyzmem

OFERTA WAKACYJNA

Prawa autorskie: zastrzeżone!
Ewa Jamiołkowska, Dorota Trzaska

Autorzy zdjęć:
Katarzyna Jakimiuk-Baran, Ewa Jamiołkowska, Katarzyna Kosakowska, Jacek Raciborski

Rozdzielczość 1024x768 pikseli

 Statystyki