Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
w Długoborzu

adres: Długobórz I, nr 5
18-300 Zambrów
województwo podlaskie

tel.: 0 86/ 271 84 16
fax: 0 86/ 271 47 51

e-mail: sosw11@poczta.onet.pl

Sekretariat Ośrodka Szkolno - Wychowawczego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu znajduje się około 4 km od miasta Zambrowa, położonego na trasie nr 18 (Warszawa-Białystok) w województwie podlaskim. Z Zambrowa można do Ośrodka dojechać autem kierując się w stronę Czyżewa bądź autobusami komunikacji miejskiej i autobusami PKS. 

  Celem Ośrodka jest:

Staramy się rozwijać autonomię ucznia niepełnosprawnego oraz wyposażać w takie umiejętności i wiadomości, aby zdobył maksymalną niezależność życiową, był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności.

Szczególną wagę przywiązujemy do przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom i odpowiedniego reagowania w przypadku występowania ich na terenie Ośrodka i w środowisku lokalnym.

 

Szczegółowe cele Ośrodka określane są w podstawach programowych szkół, programie wychowawczym, programie profilaktyki oraz w wizji i planie Ośrodka.

 

Kryteria przyjęć

 

Do naszego ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież w wieku od 5 do 23 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym i głębokim (ucząc się w tzw. zespołach edukacyjno – terapeutycznych), dzieci z cechami autystycznymi, z chorobami wrodzonymi takimi jak: epilepsja, choroby serca, zespół Downa. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci poruszające się na kulach bądź na wózkach, w miarę możliwości systematycznie likwidowane są wszelkie bariery architektoniczne uniemożliwiające uczniom swobodne poruszanie się po Ośrodku. Podstawą kwalifikowania ucznia do Ośrodka jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz skierowanie Starosty Powiatu

 

Odpłatność

 

Edukacja, pobyt i całodobowa opieka w internacie oraz wszystkie zajęcia dodatkowe bądź pozalekcyjne w Ośrodku są bezpłatne. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia dzieci przebywających w internacie.